Om Carola Garpefält

För mig är bildkonsten ett universellt språk och uttrycksmedel där budskapet kan vara någonting större än konstnären själv. I en del av mina målningar blandar jag in ett surrealistiskt uttryck där vissa symboler får berätta en del för betraktaren. Även djupaste allvar blandat med humor är något som jag tycker om att väva in i mitt måleri. Människor intresserar mig mycket och återkommer därför ofta i mina motiv. Filosofi är en viktig del av livet vilket kan speglas i en del av min konst som jag önskar beröra, men även inspirera andra människor med. De senaste åren har jag även arbetat med keramik.


About Carola Garpefält

I believe that art is a universal language and a way of expression that sometimes can be bigger than the artist itself. When I paint in oil I like to use my own photographs as motifs and models. The deepest seriousness mixed with a sense of humour is something I like to bring together in my art. People interest me a lot and therefore often appear in my motifs. Philosophy is also an interest of mine, which can be reflected in some of my art. I want to touch and inspire with my art. In recent years I have also worked with ceramics.